PRIVACY EN COOKIE STATEMENT VIRTUFY

Virtufy neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Virtufy heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Virtufy bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door VIRTUFY
Virtufy kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten van Virtufy bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Virtufy kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens: Virtufy gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Virtufy de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Virtufy. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Virtufy en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
Bezoekersgegevens: op de website van Virtufy (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website. Delen met derden
Virtufy kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:
Dienstverleners: Virtufy deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Virtufy correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Virtufy een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Virtufy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Virtufy jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Virtufy de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies
Virtufy maakt bij het aanbieden van diensten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt. Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:
• Virtufy maakt gebruik van functionele cookies die de nodig zijn voor een goede werking van de Website.
• Virtufy maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Virtufy inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Virtufy de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.
• Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Instagram. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Virtufy bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Virtufy jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Virtufy jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hello@virtufy.nl. Virtufy zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Virtufy neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Virtufy heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Virtufy of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Virtufy verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Virtufy via hello@virtufy.nl. www.virtufy.nl is een website van Virtufy. Contactgegevens Virtufy: Telefoon: 06 – 51 127 900, E-mailadres: hello@virtufy.nl. Adres: Torenlaan 5A, 1402 AT te Bussum.

Klachten
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Virtufy, verzoekt Virtufy je om zo snel mogelijk contact met Virtufy op te nemen via hello@virtufy.nl. Virtufy zal binnen 4 weken schriftelijk reageren.

Wijzigingen
Virtufy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.